RT Reality
zpět na úvodní stránku

HISTORIE

 

Řadový dvoupatrový dům průjezdového typu s klasicistní devítiosou fas. zdobenou pilastry vys. řádu, zdvojenými okny piana nobile a parapet. římsami, vznikl na starších základech přestavbou podle plánů A. Hellmicha z r. 1852, upravených Jos. Lieblem

fotografie před rekonstrukcí

Řadový dvoupatrový nájemní dům je tvořen obdélným uličním křídlem a k němu dvěma dalšími kolmými křídly, celkově jde o dispozici ve tvaru písmene U. Hlavní průčelí do ulice má osm okenních os, je členěno vysokým pilastrovým řádem, procházejícím prvním a druhým patrem. Pilastry mají kompozitní hlavice. Přízemí je členěno pásovou bosáží, je prolomeno obdélnými okny, sloužícími jako výkladní skříň. Vlevo široký průjezd, zaklenutý segmentovou valenou klenbou. V patrech okna jednoduchá a sdružená podvojná, obdélná, pravoúhle zakončená, lemována šambranami s průběžnou nadokenní římsou. V patře bez římsy. Horizontálně fasáda členěna kordonovými římsami. Fasáda je uzavřena profilovanou korunní římsou.

 
fotografie před rekonstrukcí
 

Dvorní část domu tvoří pavlače. Levé křídlo s dvorní pavlačí, schodiště do patra má zdobené litinové zábradlí. Pravé křídlo je hranolové bez pavlače. Podsklepeno je pouze levé křídlo, klenby pruské na pasech, segmentové valené. Uliční křídlo je dvoutraktové, dvorní křídla jednotraktová.

Hodnotný klasicistní dům, ceněný pro své původní půdorysné a hmotové členění, doklad původní zástavby Vyšehradské ulice.

zpět na začátek