RT Reality
zpět na úvodní stránku

SLOVO ARCHITEKTA

 

Participace na tvorbě nebo adaptaci kulturní památky je vždy architektonická výzva, ne jinak tomu bylo při rekonstrukci a dostavbě kulturní památky se dvěma dvorními křídly, dobovými pavlačemi a historickým sklepením. Objekt se nachází v ulici Vyšehradská, na Novém městě v Pražské památkové reservaci.

Projekt Vyšehradská 33 spojuje rozsáhlou rehabilitaci bývalého domu „U Kozolupských“ s novostavbou bytového objektu ve vnitrobloku. Velký důraz je kladen na provázanost historických a řemeslných detailů s moderními, nadčasovými materiály. Výstavbu nového bytového objektu o pěti nadzemních podlažích a suterénu, který se skládá z podzemního parkingu, pak zakončuje zadní část pozemku. Tam se nachází prostorné zahrady k jednotlivým bytům. Navržený novotvar je směrem k jihu výrazně osluněn, spolu se zelenými střechami návrh umožňuje významné propojení s exteriérem.

 
 

Široká škála dispozičních řešení v takto kompaktně zástavném území splní požadavky maximálního komfortu bydlení, a proto návrh svou estetickou kvalitou uspokojí i tu nejnáročnější klientelu.

zpět na začátek